Välkommen till Skellefteå Brandskydd

Kontakta oss för en introduktion i vårt  web-baserade SBA system


Produkter

Skellefteå Brandskydd erbjuder produkter såsom brandsläckare, brandvarnare och brandposter inklusive tillbehör och reservdelar. Samtliga produkter är viktiga och bör tillhandahållas i varje lokal och fastighet för att garantera att kvalitativa åtgärder finns till hands om en brand skulle inträffa.

Läs mer

Utbildning

Det är viktigt att hålla dig informerad om hur du ska agera vid en brand, oavsett vilken typ av brand det är. Vi erbjuder rådgivning och utbildning i dessa frågor som vi har expertis och kompetens inom. Skellefteå Brandskydd vill uppmana och informera när det kommer till brand och eld. 

Läs mer

Installation

Skellefteå Brandskydd utför installation, service och underhåll av brandredskap. Det är viktigt att denna typ av installation och underhåll utförs av yrkeskunniga personer med den kompetens som krävs. 

Läs mer