Installation av brandprodukter

Skellefteå Brandskydd erbjuder installation av brandprodukter och redskap. Vi har den kompetens och expertis som krävs för att utföra ett certifierat arbete med högsta kvalitet. Hos oss kan du även få hjälp med utrymningsplanering för att på bästa sätt skapa en trygg miljö vid brand, där det finns de produkter och åtgärder som rekommenderas. Vi kan hjälpa dig med installation av produkter så som brandlarm, rökluckor och brandredskap. Hör av dig till oss så kan vi diskutera mer om de installationer som krävs i din bostad eller lokal för att öka brandsäkerheten.

Varför det är viktigt

Att investera i brandskydd och andra produkter ökar säkerheten vid en brand. Det gör att branden kan upptäckas i ett tidigt skede och att förhoppningsvis ingen hinner komma till skada. Det är viktigt att installation av sådana här typer av produkter och redskap utförs av en yrkesmässig och erfaren person som besitter den rätta kompetensen. Just för att installationen ska fungera felfritt när den behöver komma till användning. Skellefteå Brandskydd är medlemmar i flera föreningar inom brand och brandsäkerhet, detta gör att du utlovas ett kvalitativt utfört arbete av en certifierad person.