Vi tycker det är viktigt att kunna visa vad som händer vid olika bränder och hur släckningsarbete går till. Genom att lägga upp bilder här kan du se hur olika material brinner. Här kan du även se hur eld agerar och reagerar i olika miljöer och vid släckningsarbete. Ibland kan det vara svårt att föreställa sig vad som händer om fel material används när elden ska släckas eller hur effektivt det är med till exempel en kolsyressläckare är.