Brandsläckare

Brandsläckare behöver kontrolleras med jämna mellanrum enligt standarden för underhåll för brandsläckare SS 3656. De brandsläckare vi säljer är CE-märka vilket bekräftar dess säkerhet. De är prövade och certifierade enligt den europiska standarden för handbrandsläckare. Brandsläckare finns i olika typer och klasser, det är viktigt att du har rätt typ samt att den är rätt placerad i lokalen. Detta gör att du kan ha möjligheten att släcka en brand i ett tidigt skede, vilket resulterar till att ingen behöver komma till skada och du kan minska eventuella skador på fastigheten. 

Brandvarnare

En brandvarnare tjuter i kontakt med rök eller eld. Den brukar oftast fästas i taket i ett kök eller i utrymmen där det är störst risk att en brand kan utlösas. Det är även vanligt att ha brandvarnare i samtliga sovrum för att i ett tidigt skede kunna utrymma bostaden vid en brand. En brandvarnare är en livsviktig produkt som kan ha stor betydelse om en brand uppstår. I Sverige ska det finnas brandvarnare i varje bostad, det är lag. Det är dessutom viktigt att kontinuerligt kontrollera att brandvarnaren fungerar som den ska och vid behov byta batterier.

Brandposter

Brandposter behöver kontrolleras med jämna mellanrum enligt standarden för underhåll av brandpost SS EN 671-3. Denna produkt används främst när det krävs mer släckmedel. Som i större lokaler, skolor, garage, hotell och sådana typer av utrymmen. Det finns flera varianter av brandposter men alla har samma funktion. Att släcka en brand där det behövs en stor omfattning av vatten. Denna åtgärd är mycket viktig för att ha de optimala förutsättningarna vid en brand. Skellefteå Brandskydd hjälper dig med tillsyn service samt installation och kan sedan informera hur det fungerar.

Utrymningsplaner 

En utrymningsplan är en skylt som visar utrymningsvägar ,instruktion vid brand eller annan fara.

På en utrymningsplan finns all information om hur man ska göra i händelse  av brand så att man på ett säkert sätt ska kunna utrymma lokalen. På ritningen finns också information om vart man ska samlas i väntan på räddningstjänsten. Den platsen kallas återsamlingsplats.